Multimediehuset

I 2014 skal Multimediehuset, Aarhus’ nye hovedbibliotek, borgerservice m.m., stå færdigt på de bynære havnearealer, hvor åen løber ud i havnen. Multimediehuset bliver et fleksibelt og dynamisk fristed for alle, som ønsker viden og inspiration. Et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der skal fremme demokrati og fællesskab.

Første spadestik

I juni 2011 blev første spadestik taget. Det var en fantastisk anledning til at takke alle de mange borgere, medarbejdere og partnere, der hidtil havde været involveret i processen. Samtidig var det startskud til en ny fase af projektet, hvor vi skal blive endnu mere konkrete på for eksempel servicedesign, indretning og kunst.

3D model

Med en ny 3D model på projektets hjemmeside www.urbanmediaspace.dk er det nu muligt at spadsere rundt i bygningen. 3D modellen vil blive brugt som værktøj i kommende inddragelsesprocesser blandt andet i forbindelse med indretning og kunst.

Inddragelse og bearbejdning

En lang række brugere, medarbejdere og netværk har i 2011 været involveret i detaljeringen af Multimediehuset og dets funktioner. Projektet bliver løbende evalueret i forhold til tilgængelighed og arbejdsmiljø med stærkt fokus på energirigtigt byggeri.

Urban Mediaspace Aarhus

Multimediehuset er en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus, der også omfatter et automatisk p-anlæg, å-åbning, trafikomlægning og nye havnebyrum. Aarhus Kommune er bygherre med Realdania og Realdania Byg som bidragyder og investor. Rambøll er bygherrerådgiver og schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver med Alectia A/S og Arkitekt Kristine Jensens tegnestue som underrådgivere.