ITK

 

2011 har været et hektisk år i ITK. Udover den daglige drift har vi arbejdet med en lang række projekter, mange af dem nationale projekter med støtte fra Kulturstyrelsen.

eReolen

1. november 2011 lancerede vi folkebibliotekernes nationale ebogsservice, som allerede fra starten blev en succes. 80 forlag og 98 kommuner har meldt sig til, og udlånstallet stiger hver måned.

Bibliotekssystem

Vi samlede interesse om et nationalt udbud og indledte samarbejde med KOMBIT. Resultatet er, at 94 kommuner går sammen om et fælles udbud. Systemet skal servicere såvel folke- som skolebiblioteker og øge samarbejdet mellem de to sektorer.

Medievalget

Indkøbsgrupperne er væk, og nu foregår materialeindkøb eksternt, styret og koordineret af vores mediekonsulent. Det har medvirket til en anseelig administrativ besparelse og bidraget til udmøntning af seneste sparerunde.

TING

Flere biblioteker er kommet til TING-projektet, og TING har udviklet en ny infrastruktur i bibliotekernes formidling overfor og dialog med brugerne. TING er valgt som underliggende infrastruktur til Danskernes Digitale Bibliotek, og vi laver nu en ny version af det kommende fælles CMS-system.

Vi arbejder desuden med OpenSource til publikumsmaskinerne, indholdsprojekter der stiller yderligere ressourcer til rådighed, projekter som Digiform, der skal formidle de digitale ressourcer i det fysiske biblioteksrum og meget andet.

Vi har et højt aktivitets- og produktionsniveau, hvilket alene kan lade sig gøre, på grund af dedikerede og engagerede medarbejdere, som udover opgaveløsningen konstant udfordrer os med nye ideer.

Lidt tal om bibliotekernes aktiviteter i 2011

Besøg på bibliotekerne: 2.353.816

Antal udlån: 4.813.092

Besøg på www.aakb.dk målt via KPI Index: 1.762.327, antal besøgende: 542.807 og antal sidevisninger: 10.722.108

Editor: Rolf Hapel
Tekst, layout og oversættelse: ITK Design
© Borgerservice og Biblioteker, ITK
Møllegade 1, 8000 Aarhus C
Mail: design@mkb.aarhus.dk
www.aakb.dk