Ud af boksen

”Ud af boksen - Innovative partnerskaber i biblioteket” arbejder med, hvordan samarbejdsdreven innovation og partnerskaber kan udvikle biblioteket. Projektet, som afsluttes medio 2012, udvikler redskaber, som bibliotekerne kan bruge til at professionalisere eksternt samarbejde.

Projektet indsamler viden og erfaringer om partnerskaber, bearbejder og udvikler materialet, så det er skræddersyet til bibliotekerne. Projektets redskaber bygger på såvel nationale som internationale erfaringer og litteratur og på viden fra både praksis og forskning. Der er indspark fra biblioteksmedarbejdere, -ledere og –strateger, fra nuværende og potentielle partnere og fra partnerskabsstrateger fra andre sektorer.

I projektets guide ”Byg Partnerskaber” identificeres en række problemstillinger, som det enkelte bibliotek må adressere, hvis det skal få stort udbytte af det eksterne samarbejde. Det drejer sig f.eks. om organisering af og forretningsgange på biblioteket, lederes og medarbejderes motivation og kompetencer samt evnen til at tænke strategisk og relationelt.

www.udafboksen.nu er der gode eksempler på partnerskaber og en værktøjskasse med forskellige nyttige redskaber og oversigter.

Projektet udføres af Borgerservice og Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi og Dacapo Teatret A/S.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og kan følges på www.udafboksen.nu