Digitale infostandere

Med installationen af otte digitale infostandere, eller byportaler, tog Aarhus Kommune i sommeren 2011 et vigtigt skridt mod en digitalisering af skiltningen i det aarhusianske byrum. De digitale infostandere lever op til Aarhus Kommunes ønske om at optimere flowet af informationer på byens skilte, så kommunikationen til borgerne altid er aktuel.

De bliver set

Infostanderne er 2 x 3 meter store LED skærme, der står ved de otte store indfaldsveje til byen og kan ses døgnet rundt. Trafiktællinger viser, at der hver dag i gennemsnit kører 150.000 biler og busser forbi infostanderne.

Events, kultur og sport

Infostanderne fortæller byens borgere og gæster om events og kulturelle og sportslige begivenheder, der skaber liv i Aarhus. Aarhus Kommune bruger endvidere infostanderne til kommunale oplysningskampagner.

Økonomi

2011 har vist et forventet underskud. Underskuddet er foranlediget af etableringsomkostningerne, og det forventes, at infostanderne vil løbe rundt i 2012.