Lokalbibliotekerne

Lokalbibliotekerne har i 2011 fokuseret på implementeringen af Aarhus Kommunes Borgerservice- og Bibliotekspolitik for 2011-2014.

Fra udlånssted til medborgercenter

Lokalbibliotekerne udvikler sig nu fra at være udlånssteder til at være medborgercentre. Her inviteres borgerne indenfor som aktive medspillere og bidragydere. Fokus ligger ikke alene på kultur og viden, men også på at engagere borgerne som aktive samfundsborgere. Opgaverne for medarbejderne er nye og udviklende.

Udsatte boligområder

Lokalbibliotekerne har især i de udsatte boligområder markeret sig som aktive medspillere og udviklere af lokalsamfundet. Udviklingen imod at blive medborgercentre er ikke afsluttet, men i Gellerup, Hasle og Tilst har bibliotekerne allerede gjort mange gode erfaringer at bygge videre på.

Nye opgaver

Lokalbibliotekerne får nye borgerrettede opgaver. Bibliotekerne står for en række borgerserviceopgaver – bl.a. NemId, pas, kørekort. Dermed er Borgerservice blevet bredt ud på alle lokalbiblioteker i Aarhus Kommune.

Litteraturstedet

Arbejdet med litteraturen har en central plads for bibliotekerne og har fejret nye højder med udviklingen af Litteraturstedet på Åby bibliotek. Her formidles med hovedvægt på den litteratur, man ikke finder i bøger, men på internettet og mange andre steder.

Læselyst og udvikling

Projektet Læselysten voks(n)er har forenet helt almindelige borgere, ordblinde, unge mødre og hjemløse omkring højtlæsning af litteratur.

Lokalbiblioteker bakker op om de unge

Endelig har lokalbibliotekerne arbejdet med at udvikle ideer til, at understøtte den statslige målsætning om, at 95 % af alle unge skal have en uddannelse.

www.aakb.dk/biblioteker