Bogstart

På besøg hos familien

Efter tre år med Projekt Bogstart kender medarbejderne nu områderne ved Hasle/Bispehaven og Gellerupparken, hvor vi kommer hjem til forældrene med gratis bogpakker til børnene på et halvt år og igen, når de er et år gamle. Er det en ny familie, fortæller vi om ideen med Bogstart: at få forældrene til at læse højt og fortælle for de små i familien enten på dansk eller gerne på deres eget sprog. Vi fortæller om, hvor vigtigt det er at understøtte barnets sprogudvikling ved at snakke, synge, og vise billeder for barnet.

Biblioteket inviterer og tager på besøg i børnehaven

Forældre med børn på 1½ år har været inviteret på biblioteket eller på andet relevant samlingssted, for at kunne afhente en tredje bogpakke. Den fjerde bogpakke, som barnet får, når det er fyldt tre år, har vi udleveret i børneinstitutioner, hvor vi samtidig har læst højt.

Samarbejdspartnere

Alle projektmedarbejdere har været på seminar i år, hvor vi blandt andet har diskuteret Frederikke Winthers rapport om Bogstart. Hun er ansat ved Center for Børnelitteratur. I Aarhus har vi samarbejdet med Børn og Unge forvaltningen, som også deler sprogudviklende materialer ud i Bispehaven.

Forældre er glade for bøger og besøg

Projektet er blevet overordentlig godt modtaget i småbørnsfamilierne i de udvalgte, socialt udsatte områder, og de involverede medarbejdere er meget glade for at gå ud med bogpakker.

Heldigvis er der bevilget nye Satspuljemidler til endnu fire år med projekt Bogstart, så vi kan fortsætte arbejdet. Den nye programperiode begynder i 2013.