Hovedbiblioteket

I slutningen af 2014 bliver Hovedbiblioteket en del af det nye Urban Mediaspace på havnen. Det kræver en stor omstilling af bibliotekets aktiviteter at skulle udfylde de mange forventninger til den nye bygning.

Nye partnerskaber om aktiviteter

I 2011 er der arbejdet med at udvikle programprofilen med masser af tilbud om it-læring, forfattermøder, læsekredse, teater, samfundsdiskussioner, workshops, gaming programmer mv. Mange af disse aktiviteter skabes i partnerskab med for eksempel organisationer i byen, studerende og uddannelsesinstitutioner.

Mennesker mødes om nye medier

Det er en vigtig del af udviklingen at gøre biblioteket til et offentligt sted, hvor lokale kræfter og kommunale ressourcer i fællesskab kan skabe nye former for møder mellem mennesker. Et af de nye medier, som kan skabe både møder mellem mennesker og tilbyde individuelle oplevelser er ’gaming’ mediet. I forbindelse med et større projekt om ’gaming’ er der etableret netvæk mellem udviklere, idemagere, brugere, programmører, interesserede og forskere.

Plads til fordybelse

Der er en stigende efterspørgsel efter plads til individuelle, fordybende studier og arbejdspladser, hvor grupper kan mødes for sammen at dygtiggøre og udvikle sig. I 2012 vil der ske ændringer i indretningen, som giver bedre muligheder for at imødekomme disse behov.

Vi forbereder flytningen

I 2011 blev indgangen i biblioteket omdannet til et ’Forvandlingsrum’, som skal danne rammen om udvikling af services og indhold frem mod flytningen til havnen.

www.aakb.dk/hb