Litteraturen finder sted

Oplæsningsarrangementer er populære, og litteraturens lydside og mundtlige former er i vækst. Det er endnu en udfordring for bibliotekerne som helt central institution for formidling af litteratur, og med Litteraturen finder sted er der taget fat på den.

Det sker her og nu

Litteraturen finder sted er et projekt om performancelitteratur. Projektet drejer sig om at udvikle formidlingsformer i bibliotekerne for den litteratur, der udfolder sig uden for bogen, og som ofte inddrager andre kunstarter.Performancelitteratur er karakteriseret ved at være iscenesat og ved, at den opleves et bestemt sted et bestemt tidspunkt. Der sigtes mod at give performancelitteraturen en naturlig plads i bibliotekerne og finde formidlingsløsninger, der nytænker biblioteket som sted for inspiration og performance.

Formidles også på nettet

En del af arrangementerne i Aarhus er blevet lyd- eller videooptaget og formidles i nær fremtid via aakb.dk og Litteratursiden.dk. For udover at iscenesætte performancelitteraturen skal projektet digitalisere performancelitteraturen, så den både kan formidles til litteraturinteresserede og genbruges i biblioteksrummet i relevante sammenhænge.

Litteraturen finder sted er et to-årigt udviklingsprojekt og et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne og Litteratursiden.dk..
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.

Følg projektet på www.netlitteratur.dk