eReolen

I november lanceredes eReolen.dk, og allerede i december havde samtlige 98 kommuner tilsluttet sig. Det skyldes bl.a. den økonomiske støtte på 1 million, der er givet fra Styrelsen og Koordinationsgruppen for Netbiblioteker.

Antal besøg og antal downlån

Den første måned havde den nye, gratis service godt 86.000 besøg fra 48.000 unikke besøgende. Besøgstallene for december ligner tallene fra november, til gengæld er der en tydelig stigning i antal af downlån. I november var der 19.000 downlån. Det tal steg til over 24.000 i december, og det giver et akkumuleret downlån på 43.504 for eReolens første to måneder.

Brugere

I november havde eReolen godt 10.000 aktive lånere. I december var tallet oppe på godt 12.000 mennesker. Det er en stigning på 20 procent. I december kunne brugerne vælge mellem godt 2000 titler, og i december foretrak lidt over halvdelen af brugerne at besøge eReolen.dk fra en mobil enhed.

Baggrund

Projektet ”Folkebibliotekernes e-bogs projekt” er et projekt med støtte fra Udviklingspuljen hos Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet er startet i foråret 2011 og løber frem til 31.12.2012. AAKB er involveret i forretningsaftaler, teknik, redaktion og support i forbindelse med eReolen.dk.

Partnere i projektet er de seks centralbiblioteker, bibliotekerne i konsortiet bag Netlydbog.dk: Frederiksberg, Gentofte, København og Aarhus samt Licensgruppen, forlagene Gyldendal og Lindhardt & Ringhof, Litteratursiden og leverandørerne DBC og Publizon.