Læselysten voks(n)er

Højtlæsningsgrupper for læsesvage og/eller socialt udsatte.

Idé og vision

Vi ønsker at skabe et frirum med en positiv oplevelse af litteratur for læsesvage for at øge deres læselyst og evner til at læse. På sigt håber vi at skabe en positiv socioøkonomisk effekt gennem de forbedrede læsefærdigheder.

Guidet fælleslæsning

De læsesvages personlige handlefrihed er ofte indskrænket, og gruppen er i risikozonen for at blive socialt, økonomisk og kulturelt marginaliseret. Højtlæsningsgrupperne er baseret på Læseforeningens metode, guidet fælles læsning. Læsegruppen ledes af en læsegruppeleder, der er uddannet i metoden og står for at læse højt. Der ikke er noget krav til deltagernes læsefærdigheder.

Erfaringer

Højtlæsningsgrupperne har en positiv effekt og er bestemt relevante i bibliotekssammenhæng. Højtlæsningsgrupperne er mere ressourcekrævende end først antaget. Der er udgifter til uddannelse af læsegruppeleder og til medarbejdertimer til forberedelse og afholdelse af højtlæsningsgruppe. Partnerskaber med fagpersoner/institutioner og/eller frivillige er nødvendige for at forankre og udbrede højtlæsningsgrupperne.

Projektet

Partnere: Lokalbibliotekerne i Aarhus - Læseforeningen -Tårnby Kommunebiblioteker - Ikast-Brande Bibliotek - Odense Centralbibliotek. Projektet kørte fra 1. april 2011 til 31. marts 2012.

Læselysten voks(n)er blev realiseret med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011, Styrelsen for Biblioteker og Medier.