ITK

Markante temaer i 2012

2012 var et begivenhedsrigt år i ITK. Udover vores kerneopgaver med understøttelse af bibliotekerne og som Fællesfunktion for Kultur og Borgerservice, har vi arbejdet med en lang række projekter.

Frem mod øget brug af digitale ressourcer
eReolen – et projekt støttet at Kulturstyrelsen – fik rigtig fat i brugerne, med over 700.000 udlån på landsplan. Den tekniske platform er blevet forbedret, en indsats som fortsætter ind i 2013.

Gymnasiekonceptet blev skabt i et samarbejde med en række aarhusianske gymnasier. Projektet handler om at understøtte elevernes informationskompetencer med fokus på de omfattende AT-opgaver. Målet er bl.a. at sætte bibliotekernes digitale ressourcer i spil.

Ding2tal – et lidt nørdet projekt – skal skabe fremtidens nationale biblioteks CMS. Der skal udvikles en fælles skabelon, som i princippet alle kommuner – via deres deltagelse i Danskernes Digitale Bibliotek – kan anvende. Den videre udvikling af hjemmesiden som formidlingsplatform vil ske i samarbejde med de deltagende biblioteker. Det reducerer omkostninger, og giver mulighed for at de danske biblioteker er på forkant, når det handler om digital formidling.

Det blev også til et spændende EU-projekt, EAwareness, hvis formål er at fremme udbredelsen af og kendskabet til Europeana og dermed anvendelsen af digitaliseret kulturarv. EAwareness vil også tilskynde borgere og kulturinstitutioner til at fortsætte med at levere indhold til Europeana.

Nationalt samarbejde

Aarhus har været initiativtager til et fælles nationalt udbud af bibliotekssystem til de danske folke- og skolebiblioteker, og 2012 har i høj grad været præget af dette arbejde. Det er en stor opgave, først at skabe samling og derefter forberede et så stort udbud. Opgaven løses i samarbejde med KOMBIT. Bibliotekernes faglige projektleder er udlånt fra Aarhus.

Lokale initiativer

2012 har også været brugt til at forberede udskiftning af bibliotekernes publikumsmaskiner. Det sker samtidig med at vi introducerer en ny brugergrænseflade. Systemet er lavet i OpenSource og brugerundersøgelser har allerede vist, at brugerne har taget den nye platform til sig med positiv respons. At biblioteket så samtidig sparer lidt licensomkostninger og får en ny og moderne platform er også en gevinst, der er værd at medtage.

Udviklingsprojekter

Finurlige Fakta, der er støttet at Kulturstyrelsen, har til formål at indsamle og verificere de små bidder af viden, man ikke lige vidste, man havde brug for at vide. Formålet er bl.a. at vise bibliotekets funktion som facilitator, når information skal omsættes til viden. Servicen er allerede ganske udbredt og integreret på en række hjemmesider.

DigiForm – endnu et biblioteksrelateret projekt – har til formål at skabe prototyper for installa-tioner og services, der skaber relationer mellem det fysiske og det digitale bibliotek. Vi har skabt en række installationer og services, herunder det vi kender som en ”Netto-skanner”, der skanner bøger og giver brugeren ekstra information om bogen, bøger der ligner, adgang til ebogen o.m.a. Den kan ses på Hovedbiblioteket, men udbredes i den kommende tid til alle biblioteker.

Nye udviklingsprojekter

OpenData – altså at give omverden adgang til data der tidligere har været gemt væk – er i Aarhus blevet til OpenData Aarhus (ODAA), som er forankret i ITK. Projektet har skabt landets første regionale OpenData portal og er i fuld gang med indsamling af data, som kan formidles videre og anvendes til utallige formål. Det er bl.a. vores ønske, at de mange data kan anvendes af virksomheder til at skabe applikationer og services, som man kan bygge en forretning på.

ITK har en bred portefølje af opgaver og løser mange opgaver for bibliotekerne, men løser i stigende grad opgaver for andre afdelinger i Aarhus Kommune.

Badeanstalten Spanien, By i Bevægelse og PUF er nogle af de institutioner, der i 2012 har fået en ny hjemmeside udviklet af ITK, ligesom en række afdelinger i Aarhus Kommune har fået nyt design på deres sitecore subsites.

Kolofon

Editor: Rolf Hapel
Tekst, layout og oversættelse: ITK Design
© Borgerservice og Biblioteker, ITK
Møllegade 1, 8000 Aarhus C
Mail: design@mkb.aarhus.dk
www.aakb.dk