Internationale Aktiviteter

Markante temaer

I 2012 modtog Borgerservice og Biblioteker faglige besøg fra en række biblioteker og organisationer i Australien og Japan samt flere europæiske lande, især modtog vi mange svenske kolleger. Som tidligere er medarbejderne fra Borgerservice og Biblioteker efterspurgte oplægsholdere ved internationale møder og konferencer i bl.a. USA, New Zealand samt en række europæiske og skandinaviske lande. Især har samarbejdet med Bill and Melinda Gates Foundation, Nordisk biblioteksnetværk samt IFLA betydet en del aktiviteter.

ALE

ALE (Academy of Library Experience) blev etableret i 2012, hvor 5 biblioteksudviklere fra Australien, Wien, Berlin og Polen besøgte Aarhus. Besøgene fandt sted i forbindelse med en pilot test af et nyt koncept for international innovation.

Formålet med ALE er at skabe muligheder for at Aarhus Kommunes Biblioteker kan få nye og forskellige ideer og kompetencer til arbejdet med innovation, og at gøre os i stand til at tilbyde borgerne i Aarhus bedre services. Fortsat fokus på opbygning af netværk og partnerskaber, lokalt såvel som internationalt, er også en del af formålet med projektet og projektet vil naturligvis også involvere deltagerne i Dokk1 processen.

Nordisk Biblioteksnetværk

Nordisk Biblioteksnetværk – Network of Nordic Public Libraries afholdt camp i Oslo i september. Erfaringer fra projektet blev præsenteret på IFLA satellite meeting i Klaipeda i august.