Hovedbiblioteket

Markante temaer for 2012

-    Hovedbiblioteket har arbejdet med udviklingen af en bredere arrangements/programprofil, hvori der indgår flere aktiviteter, der har udgangspunkt i indholdet i bibliotekets medietilbud (Tænkepause programmer, Faglitteratur programmer og skønlitteratursprogrammer, filmpræsentationer, fordybende litteraturprogrammer med fokus på enkelte landes litteratur osv.).
-    I mange sammenhænge er aktiviteter og programmer udviklet i et tæt samarbejde med organisationer og enkeltpersoner (eks. DR, Aarhus Universitet, folkeoplysningsforbund og Slægtshistorisk forening), som i stigende grad indgår partnerskaber med biblioteket.
-    Nye partnere har med afsæt i bibliotekets brugere og rum etableret nye servicetilbud (eks. Sprogcafe, Vejledning i Lokalhistorisk arbejde og arbejdet med egen slægt og økonomisk rådgivning for studerende).
-    Trimning og chipning af mediesamling og udvikling af low-orienteret medielogistik som grundlag for en kommende forbedring af brugeroplevelser af informationssystemer, der er knyttet til mediesamlingen (medier på hylden, som vises i databasen).

Frem mod Dokk1

Ovenstående aktiviteter er med til at skabe et grundlag for udvikling af nye aktiviteter i forbindelse med flytningen til Dokk1.
Under arbejdet med at synliggøre og etablere virkelighedsbaseret innovation af biblioteket og borgerservice, har der været gennemført en lang række aktiviteter i regi af ’Byggepladsen’ som er testrummet for de nye servicekoncepter, partnerskaber og programmer, der skal udvikles frem mod Dokk1. ’Byggepladsen’ er stedet, hvor den mentale byggemodning sker med borgere og medarbejdere i fællesskab.
I forbindelse med navnekonkurrencen for det nye hus på havnen kom der 1250 forskellige navneforslag. Hele processen viser en stor interesse blandt borgeren for at bidrage til skabelsen af det nye sted og historien om det.

Det nye navn og udviklingen af det grafiske symbol for Dokk1 giver mulighed for forstærket markedsføring og er et fundament for at kunne skabe en identitet og et fokus i forhold til borgernes involvering og ejerskab til det nye hus, hvor både borgerservice- og biblioteksaktiviteter vil udfolde sig.

Digitaliseret kulturarv

Debatten om de digitale medier og det digitaliserede indhold har fyldt meget i både den offentlige og interne debat. Biblioteket arbejder sammen med Stadsarkivet og borgerne om at sikre, at også relevante dele af kulturarven kan ’genbruges’ i en moderne digital form. Samtidig er der ny-indscannet ca. 20.000 lokalhistoriske foto.
Hovedbiblioteket har etableret et servicepunkt som stiller muligheder for at prøve nye digitaliserede medier til rådighed og samtidig giver faglig hjælp til at komme i gang med de digitale medier.

Nye udviklingsprojekter

Hovedbiblioteket har arbejdet med at udforske mulighederne for gennem samarbejder med unge kunstnere/pre-kunstnere at etablere muligheder for ’gør det’ aktiviteter indenfor en bred aktivitetsramme. Udviklingen sker under navnet ’Demoteket’.
Der er også arbejdet med at udvikle ’borgerdrevne innovationsrum’, som i de kommende år vil resultere i både nye partnerskaber og programmer i biblioteket. Det første samarbejde er netop realiseret gennem et månedlangt projektarbejde med ’hack-labbet’ – Aarhus Folkelab, der blev skabt af det lokale fælleskab ’Open Space Aarhus’.
Hovedbiblioteket deltager også i et Crowdfunding projekt, der undersøger mulighederne for at lade offentlige organisationer indgå i crowdfundingaktiviteter.