Velkommen

2012 var et spændende år for Borgerservice og Biblioteker. Vi har arbejdet med realisering af byrådets politik for Borgerservice og Biblioteker om Medborgercentre, udvikling af borgerservice, åbne biblioteker, NemBS – som er borgerservice på bibliotekerne, nye medieformer, partnerskaber og byggeriet af det nye hovedbibliotek, DOKK1. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har stået højt på dagsordenen, og vi har haft ansvar for opfølgning og videreudvikling af kanalstrategien for Aarhus Kommune.

Det har været en fornøjelse at se, hvordan borgerne har taget imod det længe ventede stadsarkiv, som holdt sin officielle åbning i september. Det er kommet rigtig godt i gang med mange frivillige, gode partnerskaber og en stor mediemæssig bevågenhed. Borgerservice og Biblioteker er gået nye veje og har skabt et samarbejde med en række andre kommuner i Business Region Aarhus om støttefunktioner for udenlandsk arbejdskraft, har i partnerskab med ældresagen og andre aktører lavet undervisningsprogrammer i selvbetjening på nettet og været drivende i den nationale udvikling af Danskernes Digitale Bibliotek.

Det er således en både bred og varieret opgavemængde, som vi løser. Vi gør det i et stadigt tættere samarbejde med civilsamfundet, og det er en udvikling, vi agter at fortsætte.  Jeg mener, at vi har grund til at være både stolte af og tilfredse med resultaterne i 2012, og vi ser frem til de kommende års udvikling.
 
Marc Perera Christensen
Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice